Ten - Inn

Ungdomsklubben i hjarta av Julebygda City.

Me held til på bedehuset på Malmheim der me for tida har åpen café annakvar fredag frå kl.19.30. 

Ten-In er for alle som går i 7.klasse og oppover.

 

Me startar kvelden kl.19.30 med ein andakt eller film og deretter er det open kafé, playstation, brettspel og ulike aktivitetar fram til 22.30. 

 

Kontakperson: Tor Arve Laupland mob. 934 60 429