Pensjonisttreff

Malmheim Pensjonitreff har treff 5 lørdager i året fra kl. 14.00-1600
 

Kontaktperson: John Mæland, tlf: 51 67 11 21