November - Februar

 

                                         

                       Januar 2021

Man     04        19.30               Bedehusforeniing AVLYST

Tir       05        20.00               Bønn menn

Søn     10        11.00               Møte IMF Avlyst

Tir       12        20.00               Bønn menn

Søn     17        11.00               Gudstjeneste Aslyst

Søn     24        11.00               Møte NLM taler Trygve Salte.  Avlyst

Søn     31        11.00               Gudstjeneste Avlyst

                               Februar

Man      01       19.30              Bedehusforening

Tir        02       20.00               Bønn menn

Søn      07       11.00               Møte Normisjon

Tir        09       20.00               Bønn menn 

Søn      14       11.00               Gudstjeneste 

 

Det vert ikke basar dette året, men vi ønsker at de som vil støtta

bedehuset heller kan gi  en gave til bedehuset.

Kto. nr  3250. 30. 34378 eller Vipps nr 22113

Det er fortsatt anledning å gi for de som har glemt det

TAKK TIL ALLE SOM HAR GITT EN GAVE TIL BEDEHUSET

 

Neste bedehuspost kommer  15.02 2021  

Heimesida:     www.malmheimbedehus.no