Kontakt

Kontaktperson Malmheim bedehus

Magne David Malmin

Tlf.  41503598

Utleige til rusfrie selskap og minnestunder kr 1500,- 

Epost : mdmalmin@gmail.com

Malmheim bedehus Kto. nr. 3250.30.34378