Jan - Mar

2020

Januar

Tir       28        20.00               Bønn kvinner 

Ons     29        14.30               Solglytt barnelag

Ons     29        17,30               Jente og guttelag      

Tor      30        19.30               Møte evangelist Steinar Harila taler, sang Riskakameratene

Fre      31        19.30               Møte evangelist Steinar Harila taler, sang evangeliesangerne

                                              fra Jørpeland.

                                              Februar

Lør      01        19.30               Møte evangelist Steinar Harila taler, sang Per Sverre

                                              Skjæveland

Søn     02        11.00               Møte Imf   UTGÅR

Søn     02        19.00               Møte evangelist Steinar Harila taler, sang Gaute Melberg

                                               og datter.

Man      03        19.30               Bedehusforening      

Tir        04        20.00               Bønn men

Fre       07        19.30               Ten – In

Søn      09        11.00               Gudstjeneste

Tir        11        20.00               Bønn menn

Ons      12        14.30               Solglytt barnelag

Ons      12        17.30               Jente og Guttelaget

Lør       15        14.00               Indiabasar

Søn      16        11.00               Møte Israelsmisjonen Leiv Roald Thu taler

Tir        18        20.00               Bønn kvinner

Fre       21        19.30               Ten – In

Søn      23        11.00               Gudstjeneste

Tir        25        20.00               Bønn kvinner

                                               Mars

Søn      01        11.00               Møte Blå Kors tale Margit Hunnemo, sang Carl Nelson

Man      02        19.30               Bedehusforening

Tir        03        20.00               Bønn menn

Ons      04        19.30               Årsmøte for bedehuset, bevertning gr. 5

Fre       06        19.30               Ten – In

Lør       07        19.00               Filmkveld

Søn      08        11.00               Gudstjeneste

Tir        10        20.00               Bønn menn

Ons      11        14.30               Solglytt barnelag

Ons      11        17.30               Jente og Guttelaget

Søn      15        11.00               Møte NLM, Svein Kåre Harestad taler

Fre       20        19.30               Ten –In

Lør       21        14.00               Pensjonisttreff, Kåre og Paul Aano kommer, mat og drøs.

Søn      22        11.00               Gudstjeneste

Tir        24        20.00               Bønn kvinner

Ons      25        14.30               Solglytt barnelag

Ons      25        17.30               Jente og Guttelag

Tor       26        18.00               Konfirmantfest servering gr 1.

Søn      29        11.00               Møte Normisjon

Tir        31        20.00               Bønn kvinner

Ons      01        17.00               Barnelagsbasar andakt Siri U. Chancy,

               bevertning og salg av lodd, trekning. 

 

DET KOSTAR SÅ LITE

Det kostar så lite å gjera det gode,

Å visa omsorg, å vera nær.

Det kostar så lite å seia dei orda:

Eg har deg kjær.

 

Det kostar så lite når livet vert einsamt

Å tørka tårene frå eit kinn.

Det kostar så lite å kveikja litt varme

I frosne sinn

 

Det kostar så lite å hjelpa kvarandre,

for det gjev styrke å vera to.

det kostar så lite på vegen vi vandrar

å vera god.

 

Neste bedehuspost kommer  30.03 2020  

Heimesida:     www.malmheimbedehus.no