Februar - Mai 2023

 

            

 

                 

 

              Februar   202304

Ons  01   20.00    Solglytt barnelag

Ons  01   17.30    Jente og guttelag

Søn  05   11 00    Møte IMF taler Terje Bjørntvedt

Man  06  19.00    Bedehusforening

Tir    07   20.00   Bønnemøte

Tors  09   19.30   Torsdagskafè 

Fre   10    19.30  Ten - In

Søn  12   11.00   Gudstjeneste

Tir    14   20.00   Bønnemøte

Ons  15   14.30   Solglytt barnelag

Ons  15   17.30   Jente og guttelaget

Søn  19   11.00   Møte Israelsmisjonen

Tor   23   19.30   Årsmøte bedehuset

Fre   24  19.30    Ten - In

Søn  26  11.00  Gudstjeneste

                 Mars 2023

Ons  01  14.30   Solglytt barnelag 

Søn  05  11.00   Møte NLM Taler Torbjørn Hovland

Man  06  19.00  Bedehusforening

Tir    07   20.00  Bønnemøte

Tor   09   19.30  Torsdagskafè

Fre  10   19.30   Ten - In 

Søn  12  11.00   Gudstjeneste

Tir   14   20.00   Bønnemøte

Ons  15   14.30   Solglytt barnelag

Ons  15   17.30   Jente og guttelaget

Søn  19   11.00   Møte Normisjon taler Egil Karlsen

Fre   24   19.30   Ten - In

Søn  26   11.00   Gudstjeneste

Ons  29   17.00   Barnelaget, Jente og guttelaget har basar

                         Andakt Torgeir Lauvås, bevertning, salg av årer og trekning

 

                 April 2023

Man  03  19.00   Bedehusforening

Tir    04  20.00   Bønnemøte

Tor   06  11.00   Gudstjeneste Skjærtorsdag

Tir    11   20.00   Bønnemøte

Tor   13   19.30   Torsdagskafè

Søn  16   11.00   Møte IMF taler Terje Bjørntvedt

Søn  23   11.00   Gudstjeneste

 

               Mai 2023

Tir    02   20.00   Bønnemøte

Søn  07   11.00   Konfirmasjonsgudstjeneste

Man  08   19.00  Bedehusforening

Tir    09   20.00  Bønnemøte

Tor   11   19.30   Torsdagskafè

Ons  17   11.00   Gudstjeneste 17. mai

Søn  21   11.00   Gudstjeneste

Gaver til bedehuset gis på :  

Kto. nr  3250. 30. 34378 eller Vipps nr 22113

Neste bedehuspost kommer  02.05.2023

Heimesida:     www.malmheimbedehus.no