FEBRUAR  - APRIL 2021

 

                                         

 

                                  Februar

Man      01       19.30              Bedehusforening

Tir        02       20.00              Bønn menn

Søn      07       11.00               Møte Normisjon Avlyst

Tir        09       20.00               Bønn menn 

Søn      14       11.00               Gudstjeneste Avlyst

Søn      21       11.00               Møte Israelsmisjonen Avlyst

Ons      24       19.30               Årsmøte Bedehuset, servering gr, 1 Avlyst. Flyttes til 24.03. 2021

Lør       27       19.00               Filmkveld Avlyst

Søn      28       11,00               Gudstjeneste

                                 Mars

Tir       02       20.00               Bønn menn

Søn     07       11.00               Møte Taler Trygve Salte

Man    08        19.30              Bedehusforening

Tir      09        20.00              Bønn menn

Søn    14        11.00              Gudstjeneste

Søn    21        11.00              Møte IMF

Ons    24        19.30              Årsmøte Bedehuset Servering Gr. 1

Søn    28        11.00              Gudstjeneste

                                April

Tir      06        20.00             Bønn menn

Man    12        19.30             Bedehusforening

Tir      13        20.00             Bønn menn

Lør     17        14.00             Indiabasar, bevertning og loddtrekning

Søn    18        11.00             Møte NLM Taler Erik Norbø

Tor     22        18.00             Konfirmasjonsfest. Gr 1.

                               Mai

Søn    02       11.00             Konfirmasjons Gudstjeneste

Tir     04        20.00             Bønn menn

Søn   09        11.00             Gudstjeneste

Tir     11        20.00             Bønn menn

 

Kto. nr  3250. 30. 34378 eller Vipps nr 22113

Det er fortsatt anledning å gi for de som har glemt det

TAKK TIL ALLE SOM HAR GITT EN GAVE TIL BEDEHUSET

 

Neste bedehuspost kommer  12.04 2021  

Heimesida:     www.malmheimbedehus.no