Ten - In  er en ungdommsklubb på Malmheim bedehus 

Den er for ungdom over  7. klasse  på Fredager i uke med partall

Det er åpent fra kl. 19.30 - 22.00 Vi har andakt, spill og bevertning av varmrett og salg av brus og sjokolade.

Formann : Tor Arve Laupland tlf. 934 60 429

Kasserer : Magne David Malmin tlf. 415 03 598